Juniskär

Juniid Thights Woman är en innovation från
Sandra Söderberg i Juniskär

Juniid förhindrar lårskav med stil

När du väljer att annonsera på juniskär.se kommer du automatiskt att synas på www.kvissleby.se

Brons

För små företag

129 kr/ månad
6 uppdateringar/år
Endast text
Support via e-post

Silver

För medelstora företag

169 kr/ månad
12 uppdateringar/år
Endast text
Support via e-post

Guld

För företag med egen sida

299 kr/ månad
Uppdatera själv fritt
Text och bild
Support via e-post

Alla priser är exklusive moms

Är du företagare i Juniskär och intresserad av att annonsera här?

Varför finns vi?
Vi vill underlätta för människor att hitta varor, tjänster och vad man kan göra i Juniskär.

Hur fungerar det?

Företag kan mot en avgift finnas med i webbsidans olika kategorier. Tjänsten är uppdelad i tre olika storlekar för att passa olika verksamheter.

Hur går betalningen till?
Beställningen sker via en webbshop och en faktura skickas till den e-postadress som uppgivits.

När uppkom ortnamnet Juniskär?


I 1580 års mantalsregister läses: "1580 bruka bönderna Siälafängen uti Niurunda sochn vid Junij by och Galtholmens Skiägården" Juniskären, som omfattar hela skärgården har därmed troligen uppkommit efter 1500-talets slut. 

Fisket


Fisket har länge haft en central roll i Juniskär. Flera yrkesfiskare har fiskat här, främst med skötbåtar. Trålaren Clyfton hade sin hemmahamn i Juniskär på sextio- och sjuttiotalen men den låg tillsammans med de andra trålarna vid kajen i Galtström. Juniskärs salteri förädlade strömming till saltströmming. Försäljning av färsk fisk genomfördes med fiskbilen som åkte runt likt glassbilarna gör idag. Numera finns det mest fritidsfiskare men ett fåtal yrkesfiskare är ännu verksamma.
 

Sågverket


Juniskärs sågverk anlades år 1878 av Per Bergström från Essvik. Han vådasköts under en harjakt 1888 och sågverket övertogs av Valter Dalenius som tidigare varit anställd. Det var han som byggde herrgården och kallades "Sparven i Juniskär" av de övriga sågverksägarna i Sundsvallsdistriktet. Sundsvalls Enskilda bank köpte sågen efter en konkurs 1902. Banken sålde sedan sågen till det norska bolaget Blackstad Hote & Co. Sågen hade egna fartyg som transporterade virket. 1917 såldes sedan sågen till kommunalnämndsordföranden Olof Nordlund, hemmansägarna J. Pettersson, A. Johansson, H. Larsson och handlaren Johan Boström och Juniskärs Trävaru AB bildades. De sålde sedan sågen till Trävaruhandlaren J.E Wiklander som drev sågen från 1920 till 1926 då sågen brann ned. I herrgårdsbyggnaden bedrevs pensionat under trettio- och fyrtiotalen. Underhållet var eftersatt och pensionatet revs i slutet av sjuttiotalet.
 

Lanthandel


Johan Boström drev diversehandel fram till 1939 som då övertogs av Israel Berglund. Här fanns bensinmack och postkontor. Sonen Ingemar fortsatte i samma anda och drev Berglunds Lanthandel innan den övertogs av Göran Grundström och sist Ulrica Englund. Tidigare fanns ännu en lanthandel i Juniskär. Lönsamheten för dessa blev allt mindre och båda butikerna lades ner. Åbbels snickeriverkstad tillverkade sparkar och köksinredningar. En kiosk och ett bageri har också funnits i Juniskär. Runo och Lillemor Nordin lade grunden för Juniskärs Café med fullständiga rättigheter och uteservering. 

Café


Maria Karlsson är den nuvarande ägaren som håller Restaurang & Café Juniskär öppet maj till augusti. Det arrangeras pubaftnar med uppträdanden. Allsång, auktioner, loppmarknader och konstutställningar förekommer också i anslutning till området. 

I Juniskär finns gästhamn, färskvatten och sjömack.
Djupet vid bryggan är 1,3 meter. Det finns bussförbindelse till Sundsvall, gång- och cykelbana längs Juniskärsvägen från Kvissleby fram till caféet. På den gamla brädgården finns en lekplats, och intill en badplats med en fin och barnvänlig sandstrand. Festplatsen som området kallas än idag har fått sitt namn från den tid då fiskarfesterna arrangerades här i mitten av förra århundradet, med tivoli, kapprodd och fiskebåtstävlingar med mera. Kända artister som Lill-Babs och Edvard Persson gjorde uppträdanden. Rester av sågverksverksamheten gör sig påminda både på land och under vatten. Man kan ännu se husgrunder och rester av stenkistor från kajanläggningen. 
 
Text: Joakim Söderberg