Juniskär

När du väljer att annonsera på juniskär.se kommer du automatiskt att synas på www.kvissleby.se

I Juniskär finns ett stort utbud av matställen om du äta själv eller tillsammans med hela familjen.
Utbudet av affärer i Juniskär är stort och här är det alltid fri parkering.
I Juniskär och dess närhet finns ett stort utbud av service. Allt från massage till bil och båtverkstad
I närheten av Juniskär finns slalombacke, badplatser, skidspår och idrottsanläggningar.
Festplatsen
Juniskärs Fastighetsägareförening arrenderar marken vid badplatsen. Badbryggan ägs av föreningen.
www.juniskar.eu
Fiskdammen
Öppet: alla dagar
Njurundabommen
Öppet: alla dagar
I närheten av Juniskär finns bra cykelvägar för att säkert kunna förflytta sig mellan de närliggande orterna.
Det finns även fina skogsvägar i Juniskärs utkanter.